12.000 dostupno za bukiranje
osobni savjetnik kod izbora
lokacije širom svijeta

Traženje

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Za korištenje ove internetske stranice ili usluga ove internetske stranice primjenjuju se sljedeći opći uvjeti i odredbe poslovanja od trenutka rezervacije. Odstupanje od uvjeta gosta / kupca 123 yachtcharter ne priznaje. Korištenjem naših usluga ili korištenjem ove web stranice, pristajete na sljedeće uvjete i odredbe.

Definicije pojmova:

Radi boljeg razumijevanja, unaprijed ćemo objasniti sljedeću terminologiju:

Radni dani:

Ponedjeljak - petak (osim praznika)

Polog:

Je iznos koji se tijekom rezervacije odmah naplaćuje nama. Depozit iznosi 50% od cijene najma.

Rezervacija:

Svaka rezervacija plovila koju je izvršio gost / naručitelj na našoj web stranici.

Cijena najma / pristojbe rezervacija:

Cijena najma / pristojbe rezervacije uključuju korištenje jahte / plovila, kako je navedeno u charter tvrtki za rezervirano razdoblje, bez dodataka i dodatnih troškova.

Unajmitelj:

Najmoprimac je pojedinac ili pravna osoba koja sklapa ugovor s odgovarajućim naručiteljem za rezervaciju plovila.

Uslužitelj:

Davatelj usluga je 123yachtcharter.com e.U. Schußlinie 5, 1110 Beč.

Usluga:

Posredovanje ugovora između charter tvrtke i naručitelja putem web stranice www.123yachcharter.com, kao i savjetovanje na zahtjev naručitelja.

Iznajmljivač / Organizator:

Je li kvalificirana osoba / vlasnik ili ovlaštena osoba ili korporacija, zakonski i stvarni vlasnik plovila, ili je ovlašten od strane zakonitog i stvarnog vlasnika broda, ili osoba koja ima isključivu i neograničenu pravo da raspolaže i iznajmljuje brod.

 

1. Ugovorna strana

Ugovorne strane su charter tvrtka odnosno organizator i zakupnik.

Vlasnik plovila (organizator) je vlasnik jahte koju je dao jahtu za potrebe chartera ili njegov ovlašteni zastupnik. Agencija je posrednik ovog ugovora.

2. Prihvaćanje ugovora

a) Agencija je ovlaštena sklopiti i potpisati ovaj ugovor u ime charter tvrtke.

b) Najmoprimac izjavljuje da je pročitao ugovor, razumio nautičku terminologiju koja se u njoj koristi, kao i njezino značenje, te se slaže s uvjetima chartera i jahti.

3.  Cijena chartera

Cijena najma uključuje korištenje jahte i njenih objekata. Dodaci i dodatni troškovi izračunavaju se posebno kako je gore navedeno i ne uzimaju se u obzir prilikom povrata troškova najma. U cijenu nisu uključene lučke i druge naknade, kao i gorivo, plin, voda i svi troškovi potrebni za pravilan rad i održavanje jahte tijekom razdoblja najma. Očite pogreške u izračunu cijene najma ili drugih navoda o ugovoru ne daju pravo na odustajanje od ugovora, ali se mogu ispraviti prema važećem cjeniku i važećim uvjetima i odredbama charter tvrtke. Odstupanja u opremi jahte od navedene opreme ili inventara ne daju zakupcu pravo na odbitak cijene ako je sva bitna oprema za sigurnost i plovidbu jahte dostupna.

4. Dolazak

Dolazak u charter nije dio ovog ugovora. Ako kasnite u charter zbog zakašnjelog dolaska unajmljivača ili člana posade, nemate prava na naknadu. Najmoprimac i njegova posada su svjesni da iznajmljuju opremu za jedrenje ili motorni brod i ne rezerviraju putovanje u smislu zakona i propisa turističke agencije.

5. Raskid ugovora najmoprimca

a) Razdoblje za koje je ovaj ugovor sklopljen može se mijenjati samo uz suglasnost charter tvrtke i prema njihovim mogućnostima.

b) U slučaju otkaza od strane naručitelja najma do 6 tjedana prije početka najma, naknada za otkazivanje će biti iznos uplate do tada, zatim puna cijena najma. Preporučujemo zaključenje osiguranja od otkaza.Potvrda rezervacije od strane najmoprimca (pismeno, e-mailom ili usmeno) je obavezna!

c) Ako je najam cijelog ili samo dijela ugovorenog razdoblja chartera ipak moguć nakon otkazivanja onda zadržavamo 10% od cijene za naplatu usluga. Ostatak će biti vraćen naručitelju.

d) Nedostatci ili netočna očitavanja mjerila ili druge opreme ne daju pravo na raskid ugovora ili financijskih potraživanja ako je ispravna navigacija moguća korištenjem klasičnih navigacijskih metoda, a sigurnost broda i posade nije ugrožena.

6. Primopredaja i preuzimanje jahte

a) Iznajmljivač se obvezuje detaljno uputiti unajmitelja ili skipera kojeg je on / ona imenovao tijekom prijenosa jahte, istovremeno provjeravajući sve tehničke funkcije i prisutnost sve opreme, koristeći checklistu ili inventarnu listu. Kontrola jahte može se provesti probnom vožnjom. Potpisom ovog popisa, naručitelj / skiper potvrđuje da je preuzeo jahtu u dobrom stanju, čistu, potpuno napunjenu (gorivo, voda) i pravilno opremljenu. Nedostaci, oštećenja ili nedostajuća oprema moraju se zabilježiti u pisanom obliku.

b) Unajmitelj može odbiti preuzeti jahtu ako njena sigurnosna oprema i sigurnosni standardi nisu u skladu s nacionalnim propisima ili ako su spoj trupa, palube ili trupa / palube, opreme, jedra ili upravljački uređaj toliko oštećeni da sigurnost broda i posade više nisu zajamčeni. U ovom slučaju, daljnji postupak odgovara točki 6a.

c) Iznajmljivač može odbiti prijenos jahte ako plovilo nije naplaćeno u cijelosti, polog nije plaćen ili zamijenjen osiguranjem, ako nedostaju potrebni dokumenti (licenca, itd.) ili ako u trenutku preuzimanja jahte ili tijekom probne vožnje dokaže da skiper nema potrebna znanja za sigurno vođenje jahte.

d) U potonjem slučaju, charter može započeti sa skiperom koji je osiguran na trošak naručitelja.

7. Kasna primopredaja

a) Ako iznajmljivač ne može osigurati jahtu ili prikladnu zamjenu (koja uključuje tip sličan po veličini i opremi na izvorno iznajmljenoj jahti) najkasnije nakon četvrtine (1/4) ugovorenog razdoblja najma, unajmljivač ima pravo na raskid ugovora. U tom slučaju, unajmitelj ima pravo na povrat novca. Daljnja potraživanja unajmitelja nisu moguća.

b) Ako se već prije početka najma sazna da jahta ili odgovarajuća zamjena neće biti dostupna do ugovorenog datuma, agencija se obvezuje obavijestiti naručitelja čim bude upoznata s tim. U tom slučaju, obje strane mogu se povući iz ugovora prije početka chartera. Dotad plaćeni iznos unajmitelja bit će vraćen. Dodatna naknada je isključena.

8. Osiguranje i odbitak

a) Premija osiguranja je uključena u cijenu najma ili je prikazana zasebno kao dodatni trošak.

b) Osiguranje ne pokriva nezgode osoba u pratnji, kao i gubitak ili oštećenje njihovih osobnih stvari. Preporučujemo sklapanje odgovarajućeg dopunskog osiguranja.

c) Pretpostavka za izvršenje osiguranja u slučaju štete je da šteta nije prouzročena namjerno ili grubom nepažnjom te da je izvršenje obveza navedena u uvjetima osiguranja. Izričito se naglašava da u slučajevima grubog nemara ili namjernih radnji, naručitelj nema pravo korištenja pologa depozita ili odbitka osiguranja, nego je dužan pokriti cjelokupnu štetu, uključujući potraživanja trećih osoba i druge troškove u vezi štete.

9. Korištenje jahte, obveze, štete

a) Najmoprimac / skiper izjavljuje da će koristiti jahtu, uzimajući u obzir dobro pomorstvo i poštivanje zakonskih odredbi i propisa svih posjećenih zemalja.

b) Najmoprimac ili skiper kojeg je on odredio nadalje pristaje

+ prevoziti samo maksimalni dopušteni broj osoba i obavijestiti svaku promjenu posade charter tvrtki i nadležnim tijelima,

+ da neće koristiti jahtu u poslovne svrhe niti za prijevoz putnika ili profesionalni ribolov,

+ da neće sudjelovati u utrkama ili iznajmljivati ​​jahtu bez izričitog pristanka charter tvrtke,

+ osim u slučaju nužde, ne koristite jahtu za vuču drugih vozila a u slučaju da se brod treba vuči, dogovorite se s kapetanom drugog plovila o troškovima vuče ili spašavanja prije nego prihvatite pomoć

+ pažljivo voditi dnevnik, uključujući zapise o vremenskim izvješćima i trenutačnu vremensku situaciju,

+ jedriti na jedrilici samo pri prilagođenim uvjetima, motor ne ostaviti da radi u leru i voziti pod motorom samo onoliko koliko je potrebno,

+ izaći iz zaklonjene luke s motornom jahtom ako vremenske prognoze i uvjeti mora to dopuštaju, a s jedrilicom ne napuštati luku ako su vjetrovi 7 Bft ili više.

+ Unajmljivač / skiper se također obvezuje da će charter tvrtku obavijestiti o svim prouzročenim štetama pa čak kada one prelaze iznos depozita ili iznos pokrivenog osiguranjem.

c) U slučaju oštećenja jahte zbog normalnog trošenja materijala, naručitelj / skiper ima pravo organizirati popravak ili zamjenu ako iznos ne prelazi iznos od 110,00 €. Ovaj izdatak će biti vraćen po povratku s chrtera i uz predaju računa, osim ako je šteta nastala zbog greške ili nepažnje naručitelja / skipera ili njegove posade. Zamijenjeni dijelovi moraju se čuvati. Utrošeno vrijeme popravka tijekom najma ne daju najmoprimcu pravo na naknadu štete ako ne prelaze 1/4 (jedna četvrtina) ukupnog vremena najma. Daljnji zahtjevi za naknadu štete ne postoje.

d) U slučaju veće štete, kao i u slučaju kvara, mogućeg kašnjenja, gubitka ili nemogućnosti upravljanja jahtom, charter tvrtka mora biti odmah obaviještena. Naručitelj / skiper mora učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi ublažio štetu i posljedičnu štetu (otkazivanje chartera, itd.) i u dogovoru s charter tvrtkom potražiti potrebne popravke, koje je dužan dokumentirati, nadzirati i kod plaćanja se potpisati. Naručitelj / skiper također mora pripremiti izvješće o šteti i - ako se mogu očekivati ​​zahtjevi treće strane – onda to treba potvrditi s nadležnim tijelima. Naručitelju / skiperu se mogu naplatiti svi troškovi koji nastaju zbog nepoštivanja gore navedene formalnosti. Naručitelj / skiper je također u cijelosti odgovoran za sve izravne i posljedične troškove kao što su otkazivanje chartera, itd. koji su posljedica oduzimanja jahte zbog njegove krivnje ili člana posade.

e) Ako postoji bilo kakav razlog za sumnju na oštećenje jahte pod vodom, treba otići u najbližu luku, a pregled treba obaviti ronilac ili pomoću dizalice na trošak naručitelja.

f) Krađa jahte ili dijelova opreme mora se prijaviti najbližoj policijskoj postaji.

g) Životinje se mogu dovesti samo uz pristanak charter tvrtke.

10. Povratak jahte

a) Naručitelj se mora vratiti u dogovorenu luku u vrijeme određeno ovim ugovorom ili se pismeno dogovoriti s naručiteljem u pisanom obliku o izmjeni.

Kod vremenskog planiranja trebaju se uzeti u obzir loši vremenske uvjeti ili druge nepovoljne okolnosti. Ako unajmitelj ne može sam vratiti jahtu, dužan je o tome obavijestiti charter tvrtku i dati vratiti jahtu na vlastiti trošak. Do trenutka preuzimanja, unajmitelj je dužan na brodu ostaviti dovoljno kvalificiranu osobu. On je odgovoran za sve troškove i potraživanja koja su posljedica kršenja ove obveze nadzora. Ugovor o najmu je zaključen tek nakon što je jahta pravilno vraćena. 

b) Svaki dan kašnjenja rezultirat će naplatom koja je jednaka dvostrukoj dnevnoj tarifi naknade za najam. Osnova izračuna je cjenik charter tvrtke koji vrijedi u vrijeme kašnjenja. Svaka cjenovna prednost zbog nižih cijena ili posebnih uvjeta (npr. rano bukiranje ili popust za ponovljene bukinge), koju je unajmitelj primio nakon sklapanja ugovora, ne uzimaju se u obzir pri izračunu naknade.

c) Unajmitelj mora vratiti jahtu iznajmljivaču najkasnije do dogovorenog datuma. Do tog trenutka, cijela posada, uključujući s prtljagom, mora napustiti jahtu. Vrijeme čišćenja i povratka, uključujući pregled jahte od strane charter tvrtke ili njegovog ovlaštenog zastupnika, dio je razdoblja najma određenog u ugovoru.

d) Prilikom vraćanja jahte, izgubljena oprema i sva oštećenja moraju se navesti i platiti. U tu svrhu koristi se polog. Osim toga, naručitelj je dužan obavijestiti tvrtku u slučaju da je jahta dotakla dno ili u slučaju da su otkriveni drugi nedostaci.

e) Ako se jahta i njezina oprema vrate u dobrom stanju, čisti, kompletna i uz pun spremnik, polog će biti vraćen naručitelju. Pri povratku postoji protokol (check lista) koji najmoprimac i iznajmljivač ili njihov ovlašteni zastupnik mora potpisati.

f) Ako se jahta nije čista iznutra i izvan po povratku, charter tvrtka ima pravo da čišćenje naplati najmoprimcu. Ako je završno čišćenje uključeno u cijenu najma, to također znači da unajmitelj mora očistiti brod i predati ga s čistim posuđem. Ako to nije slučaj, charter tvrtka može naplatiti dodatne troškove čišćenja.

g) Ako su potrebni popravci, najmoprimac se mora vratiti ranije prije dogovorenog vremena kako bi se popravak mogao obaviti prije početka sljedećeg najma. Ako je šteta prouzročena od strane charter tvrtke, naknada za utrošeno vrijeme chartera bit će vraćena. Daljnji zahtjevi za naknadu štete (kao što je smještaj preko noći) najmoprimca su isključeni. (Vidi također točku 8). Ako se šteta pripisuje najmoprimcu, onda nema pravo na naknadu za utrošeno vrijeme.

h) Ako je šteta ili gubitak osigurani slučaj, povrat depozita ili njegovog dijela odgodit će se do isplate osiguranja. Depozit se vraća nakon odbitka svih dodatnih troškova koje ne pokriva osiguranje. Depozit se može vratiti i naknadno, ako se iznos popravka ili drugi troškovi koji će biti pokriveni depozitom u trenutku vraćanja jahte ne može točno odrediti.

i) Zahtjevi za naknadu štete od strane najmoprimca od charter tvrtke moraju biti potvrđeni i opravdani u pisanom obliku odmah po povratku jahte. Naknadne tvrdnje se ne mogu prihvatiti.

11. Ograničenja charter tvrtke

Iznajmljivač zadržava pravo da ograniči područje plovidbe prema kategoriji broda ili u slučaju nesigurnih ili neuobičajenih uvjeta plovidbe ili da uvede zabranu noćne vožnje. Odgovornost za posljedice nepoštivanja ovih ograničenja isključiva je odgovornost naručitelja / skipera.

12. Strani ugovori

Ako je osim ovog ugovora potreban i potpis stranog ugovora, u slučaju sumnje primjenjuju se odredbe stranog ugovora.

13. Odgovornost i nadležnost

Svi sporovi između najmoprimca i charter tvrtke moraju se rješavati izravno između njih, a postojeći arbitražni odbori i sudovi mogu biti prisutni u sjedištu charter tvrtke.

14. Odgovornost agencije

Agencija je posrednik ugovora između najmoprimca i organizatora i isključivo je odgovorna u okviru dužnosti i odgovornosti posrednika.

15. Djelotvornost rezervacije

Rezervacija jahte stupa na snagu tek nakon potpisivanja ugovora i primitka pologa u roku od 10 dana.

16. Uvjeti plaćanja i stanje sredstava

Prilikom rezervacije odmora iz snova, 50% od cijene najma mora se platiti unaprijed kao dio rezervacije. Preostala uplata od 50% mora nam se uplatiti najkasnije 6 tjedana prije početka najma.

17. Dodaci i posebni zahtjevi opreme

Obvezni kao i fakultativni dodaci (posebni zahtjevi i fakultativna brodska oprema se naručuju i plaćaju na licu mjesta u bazi prije preuzimanja samog plovila u charter tvrtki.

18. Valjanost ugovora

Ako su pojedini dijelovi ovog ugovora nevažeći ili neučinkoviti, ugovorni dijelovi koji nisu zahvaćeni ostaju na snazi. Ispravak pogrešaka kao i pogreške pri ispisu i izračunu su mogući. Strani sporazumi, usmena obećanja ili promjene moraju biti potvrđene u pisanom obliku.

EIS Insurance Emergensea MMK Booking MMK Booking Nausys Pantaenius Schomacker
Social Media:
Facebook Instagram